© Bjørn Rørslett -NN/Nærfoto 1998

Frozen Sedges


Hasselblad XPan with 90 mm f/4 lens