© Bjørn Rørslett/NN 1999


Norwegian Folk Art


Ektachrome 100 VS, Nikon F2 Titan, Zoom-Nikkor 28-45 mm f/4.5

| Return to Lost + Found Page |

| To Top | Far Side | *Gallery | UV | IR | Lenses | Links | Personal | Professional | Reviews | Start |

Last update 24 September, 2002